Vaak gestelde vragen

Introductietekst

Op deze pagina vindt je de meest gestelde vragen over het VVN Verkeersexamen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. 

 • Theoretisch verkeersexamen

  • Is het Verkeersexamen al besteld voor mijn school? 

   Het Verkeersexamen is te bestellen via onze webwinkel. Op het moment dat u de bestelling naar ons verzendt, ontvangt u een bevestigingsmail met het overzicht van uw bestelling op het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Indien u deze e-mail niet heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via verkoop@vvn.nl.

  • Kan ik het Verkeersexamen bestellen voor mijn school? 

   Ja, dit kunt u bestellen via onze webwinkel. De bestellingen worden uitgeleverd in februari 2018. Plaats uw bestelling vóór 31 december 2017.

  • Wanneer is het VVN Verkeersexamen in 2018? 

   Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt in 2018 plaats op donderdag 5 april. De datum van het VVN praktisch Verkeersexamen wordt door de lokale organisatie zelf bepaald. Wilt u weten wanneer het praktijkexamen in uw woonplaats is, informeert u dan bij de school of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland in uw regio. 

  • Zijn er weer filmvragen voor op het digibord?

   Er zijn alleen filmvragen in het digitaal examen. Deze worden niet klassikaal getoond, maar op de eigen computer of laptop waarop de leerling het examen maakt. De leerling kan het digitale examen met filmvragen dus in zijn/haar eigen tempo maken. 

  • Bevat het VVN Verkeersexamen in 2018 ook weer thema's waaruit je kan kiezen?

   We werken dit jaar niet meer met de thema’s. De verschillende omgevingen, zoals wijk, stad en platteland zullen allemaal vertegenwoordigd zijn in de examenvragen. Meer informatie over de opzet van het examen is te vinden op de pagina Verantwoording examen

 • Pilot digitaal examen

  • Hoe kan ik me aanmelden voor de pilot digitaal Verkeersexamen?

   Als je het VVN theoretisch Verkeersexamen hebt besteld, heb je van ons op 29 januari per e-mail een uitnodiging gekregen om je aan te melden voor de digitale pilot. We vragen je online een formulier in te vullen en vervolgens krijg je de inloggegevens voor de pilot toegestuurd.

   Als het examen centraal door de VVN afdeling of de gemeente wordt besteld, hebben we hen gevraagd deze informatie door te sturen naar de scholen.

   Als je na 29 januari nog hebt besteld, krijg je enkele dagen daarna alsnog de uitnodiging voor de pilot.

   Let op: alleen scholen die het schriftelijk VVN theoretisch Verkeersexamen hebben besteld, kunnen dus meedoen aan de pilot digitaal Verkeersexamen.

  • Ik kan niet inloggen met de gegeven uit de e-mail die ik heb ontvangen.

   Bij het eerste inlogscherm dat je tegenkomt, moet je de volgende gegevens gebruiken:

   Gebruikersnaam: school -> let op, dit is dus echt het woordje school

   Wachtwoord: het wachtwoord dat in de e-mail staat.

   Dit is dus een algemene inlog die voor alle bestellers hetzelfde is. Daarna vul je een formulier in en krijg je op het e-mailadres dat je daar invult je persoonlijke inloggegevens voor de pilot.

  • Waarom krijg ik ook examenboekjes als ik meedoe met de pilot digitaal Verkeersexamen?

   De examenboekjes leveren we voor de zekerheid mee, omdat het een pilot betreft. Uiteraard gaan we alles uitgebreid testen, maar mocht er toch iets misgaan met het digitale examen, bij ons of met de internetverbinding op de school zelf, dan kunnen de kinderen alsnog het examen op papier maken.

  • Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen met de pilot digitaal Verkeersexamen?

   Op de pagina over pilot staan de voorwaarden om mee te kunnen doen. Ook vind je daar een handig checklist die kunt downloaden.

  • Zijn er inhoudelijk verschillen tussen het digitale versie en de papieren versie van het Verkeersexamen?

   Het schriftelijk en digitaal examen zullen voor een deel dezelfde vragen bevatten. In het digitale examen zitten daarnaast ook filmpjes en vragen waarbij de kinderen de juiste plek moeten aanklikken. Deze vragen zijn in het boekje vervangen door fotovragen (een foto met een meerkeuze vraag), echter wel gebaseerd op hetzelfde leerdoel. Meer hierover kun je lezen op de pagina Verantwoording.

  • Wat gebeurt er met de resultaten van het digitaal Verkeersexamen?

   De leerkracht krijgt de resultaten van zijn leerlingen direct te zien. Hij of zij kan ook per vraag het gegeven antwoord bekijken. De resultaten worden ook geanonimiseerd opgeslagen bij Veilig Verkeer Nederland. Zo kunnen wij zien welke vragen over het algemeen moeilijk of makkelijk worden gevonden. We kunnen daar het verkeersexamen en onze verkeersmethode verder mee verbeteren. 

  • Jullie noemen het een pilot. Is het wel een echt Verkeersexamen of moeten de kinderen ook nog het examen in het boekje maken?

   Het digitale Verkeersexamen is een volwaardige versie van het VVN theoretisch Verkeersexamen. Kinderen die de digitale variant maken, hoeven dus niet de vragen uit het boekje te maken. We noemen het een pilot, omdat we het Verkeersexamen nu voor het eerst op deze manier organiseren en hier ook ervaring mee op willen doen. Dit is ook de reden dat een beperkt aantal scholen mee kan doen en dat we dit jaar ook nog de boekjes meesturen als back-up.

   Voor meer informatie zie: https://examen.vvn.nl/verantwoording-vvn-verkeersexamen

 • Praktisch verkeersexamen

  • Hoe kunnen kinderen zich het beste voorbereiden op het examen?

   De beste voorbereiding voor het verkeersexamen is structureel verkeersles op school. De school kan hiervoor gebruik maken van de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. Om met de hele klas te testen of de kinderen goed zijn voorbereid op het verkeersexamen, kan de leerkracht op het digibord de verkeersexamenquiz spelen met de klas. De quiz is te vinden op vvn-examenquiz.nl. Deze quiz is van medio maart tot medio juni online.

   Daarnaast kunnen kinderen voor het VVN theoretisch Verkeersexamen extra oefenen op de oefensite van Veilig Verkeer Nederland: examen.vvn.nl. Deze website is van medio maart tot medio juni online. Hier staan de examens van de drie voorgaande jaren. Kinderen kunnen hier online het examen maken, krijgen daarna hun score en kunnen vervolgens de fout gemaakte vragen nogmaals oefenen.

   Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is het fietsen van de examenroute een goede voorbereiding. De route is 6 weken voor het examen bekend op school. Dit oefenen kan via school of thuis gebeuren. De VVN Verkeersexamenapp helpt bij het oefenen! De app is gratis en u kunt de app downloaden in iedere appstore.

  • Hoe kan ik de school aanmelden voor de verzekering voor het praktisch Verkeersexamen?

   U kunt een e-mail sturen naar verkoop@vvn.nl. Vermeld daarin de schoolgegevens, het aantal leerlingen dat examen doet en het aantal begeleiders.

  • Hoe meld ik de school aan voor het VVN praktisch Verkeersexamen? 

   Er is geen landelijk praktisch verkeersexamen. Om uit te vinden wie het praktische verkeersexamen bij u in de buurt organiseert, kunt u informeren bij de school of contact opnemen met Veilig Verkeer Nederland in uw regio. 

  • Moet de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen gekeurd zijn? 

   Om mee te doen aan het VVN praktisch Verkeersexamen moet de fiets voldoen aan de punten 1 t/m 15 van de fietscontrolekaart

  • Moet het praktische examen na het theoretische examen gehouden worden?

   Nee dit is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Veilig Verkeer Nederland adviseert het theorie-examen in groep 7 te doen en het praktijkexamen in groep 8 af te nemen. Dit om te bevorderen dat er ook in groep 8 aandacht besteed wordt aan verkeerseducatie.

  • Mogen kinderen met een beperking meedoen met het VVN praktisch Verkeersexamen? 

   Kinderen met een beperking die normaal gesproken zelfstandig aan het verkeer deelnemen, kunnen in principe ook meedoen aan het praktisch Verkeersexamen. Wel zal altijd met de lokale organisatie moeten worden overlegd over de praktische haalbaarheid, zeker als er voor de leerling een aanpassing in de route aangebracht moet worden.
   Veilig Verkeer Nederland vindt het wel belangrijk dat alle leerlingen die deelnemen aan het verkeer ook tijdens het praktisch Verkeersexamen kunnen laten zien dat zij veilig de regels kunnen toepassen.

  • Wanneer is een leerling geslaagd voor het VVN praktisch Verkeersexamen? 

   Leerlingen zijn geslaagd voor het VVN praktisch Verkeersexamen, als ze 80% van de te behalen punten gehaald hebben. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals doorrijden bij een rood verkeerslicht, doorrijden bij een spoorwegovergang terwijl het rode licht brandt of bij een ernstige voorrangsfout is de leerling gezakt, ongeacht het aantal punten dat verder gehaald is.

  • Wanneer vindt de fietscontrole plaats voor het VVN praktisch Verkeersexamen? 

   De fietskeuring vindt plaats voorafgaand aan het examen. Die fietskeuring kan gedaan worden door (verkeers)ouders, onze vrijwilligers en/of de leerkracht.

   Leerlingen krijgen minstens vier weken voor het Verkeersexamen de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan een veilige fiets mee naar huis. De leerling mag alleen meedoen aan het praktisch Verkeersexamen op een goedgekeurde (dag)fiets.

   Heeft u opmerkingen of suggesties over de uitvoering van het praktisch Verkeersexamen of over de fietscontrole? Neemt u dan contact op met een van onze regionale steunpunten.

  • Wat is de controlepost-app en hoe kan ik daar inlogcodes voor krijgen? 

   De controlepost-app is een app waarmee je de handelingen van de leerlingen tijdens het praktisch examen kunt beoordelen. Leer hier meer over de controlepost-app

 • Oefenen voor het examen

  • Hoe kunnen kinderen zich het beste voorbereiden op het VVN Verkeersexamen?

   De beste voorbereiding voor het verkeersexamen is structureel verkeersles op school. De school kan hiervoor gebruik maken van de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. Om met de hele klas te testen of de kinderen goed zijn voorbereid op het verkeersexamen, kan de leerkracht op het digibord de verkeersexamenquiz spelen met de klas. De quiz is te vinden op vvn-examenquiz.nl. Deze quiz is van medio maart tot medio juni online.

   Daarnaast staat er in het onderdeel oefenen op deze site allerlei tips voor de kinderen om te oefenen. Vanaf februari staan hier ook een aantal oefenexamens die ze kunnen maken. 

   Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is het fietsen van de examenroute een goede voorbereiding. De route is 6 weken voor het examen bekend op school. Dit oefenen kan via school of thuis gebeuren. De VVN Verkeersexamenapp helpt bij het oefenen! De app is gratis en u kunt de app downloaden in de appstores van Apple en Google.

  • Wat is de Verkeersexamen app en waar kan ik die downloaden? 

   Met de  VVN Verkeersexamen app kunnen kinderen oefenen voor het verkeersexamen, samen met hun ouders of in de klas. De app is gratis te downloaden in de appstores van Google en Apple. Lees meer over de Verkeersexamen app