VVN praktisch Verkeersexamen

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer.

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op met een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat om, in een geheel nieuwe omgeving, de theorie toe te passen. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen.

Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is geen landelijke dag bepaald. De scholen en organisatoren bepalen wanneer dit examen plaatsvindt, vaak in de weken na het theoretisch examen.

Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen. Lees meer over de fietscheck.

Tijdens het examen staan vrijwilligers langs de route die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen.

Voor organisatoren: handleiding en controlepost app

Voor alle organisatoren is er een handleiding ter ondersteuning bij het organiseren van het VVN praktisch Verkeersexamen. Hierin lees je meer over de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan het examen, de route en een veilige fiets. Ook hebben we een handige app voor de controleposten waarmee de vrijwilligers in 1 oogopslag kunnen zien waarop zij moeten letten en waarmee het verzamelen van de resultaten een stuk sneller en gemakkelijker wordt.

Voor de leerkracht: voorbereiden op het examen

Bij het VVN praktisch Verkeersexamen is een goede voorbereiding van de kinderen belangrijk. Bekijk in de klas de examenroute. Bespreek samen met de kinderen wat moeilijke punten zijn. Kinderen kunnen dit natuurlijk ook doen met hun ouders of verzorgers.

Tip: maak je gebruik van de VVN Verkeersmethode? Gebruik dan de situatiebouwer om situaties op moeilijke punten langs de route te bespreken. Je vindt de situatiebouwer in onze Verkeerspoort.

Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking die normaal gesproken zelfstandig naar school gaan, kunnen ook meedoen aan het VVN praktisch Verkeersexamen. Overleg wel altijd met de lokale organisatie over de praktische haalbaarheid, zeker als er voor de leerling een aanpassing in de route aangebracht moet worden. Het is belangrijk om ook de ouders tijdig op de hoogte te brengen. Als zij weten dat het praktisch Verkeersexamen op de agenda staat, kunnen zij oefenen met hun zoon of dochter.