VVN praktisch Verkeersexamen

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen.

Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is geen landelijke dag bepaald. De scholen en organisatoren bepalen wanneer dit examen plaatsvindt, vaak in de weken na het theoretisch examen.

Coronaproof verkeersexamen

De organisatie van het VVN praktisch Verkeersexamen is ook dit jaar afhankelijk van de coronamaatregelen. Als de situatie het toelaat, kan het VVN praktisch Verkeersexamen doorgaan. Wij adviseren de lokale organisatoren hoe ze rekening kunnen houden met de geldende coronamaatregelen en hebben daarvoor een protocol opgesteld. 

Kan het praktisch verkeersexamen op jouw school niet doorgaan, dan kunnen de kinderen van groep 8 de Praktijktoets thuis doen. Zo kunnen zij toch nog dit schooljaar laten zien dat ze de verkeersregels in de praktijk kunnen toepassen.

Voor organisatoren: e-learning, handleiding en controlepost app

Alle organisatoren en scholen kunnen rekenen op ondersteuning bij het organiseren van het VVN praktisch Verkeersexamen.

  • Meld je aan voor de e-learning. We nemen je stap voor stap mee in de organisatie van het praktisch verkeersexamen. De e-learning bestaat uit 10 modules, die je in ongeveer 5 minuten doorloopt. 
  • Download hier de handleiding voor scholen (als je het examen wilt organiseren voor je eigen school).
  • Download hier de handleiding voor organisatoren (als je het examen wilt organiseren voor meerdere scholen).
  • Ook hebben we een handige app voor de controleposten waarmee de vrijwilligers in 1 oogopslag kunnen zien waarop zij moeten letten en waarmee het verzamelen van de resultaten een stuk sneller en gemakkelijker wordt.

Oefenen voor het praktisch Verkeersexamen

Bij het VVN praktisch Verkeersexamen is een goede voorbereiding van de kinderen belangrijk. Onze gloednieuwe examen-app is hierbij een handig hulpmiddel. In vier weken tijd worden de kinderen helemaal voorbereid op het praktisch Verkeersexamen. En het is nog leuk ook, want via de chat kunnen de kinderen alle onderdelen helemaal zelf doorlopen. Aanvullend zijn er drie doe-opdrachten die ze samen met een volwassene doen, zodat ook de ouders/verzorgers betrokken worden.

Tip: maak je gebruik van de VVN Verkeersmethode? Gebruik dan in de klas de situatiebouwer om situaties op moeilijke punten langs de route te bespreken. Je vindt de situatiebouwer in onze Verkeerspoort.

Eigen omgeving

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op met een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat om, in een geheel nieuwe omgeving, de theorie toe te passen. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen.

Een veilige fiets: fietscheck

Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen.
Lees meer over de fietscheck.

Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking die normaal gesproken zelfstandig naar school gaan, kunnen ook meedoen aan het VVN praktisch Verkeersexamen. Overleg wel altijd met de lokale organisatie over de praktische mogelijkheden. Afhankelijk van de beperking, kan bijvoorbeeld een ouder/verzorger achter het kind aanfietsen of kan het examen plaatsvinden op een tandem of aangepaste fiets.

Het is belangrijk om de ouders tijdig op de hoogte te brengen. Als zij weten dat het praktisch Verkeersexamen op de agenda staat, kunnen zij (extra) oefenen met hun zoon of dochter.