VVN praktisch Verkeersexamen

Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer.

Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de route staan vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen.

Datum

Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is geen landelijke dag vastgesteld. De scholen en organisatoren bepalen wanneer dit examen plaatsvindt, vaak in de weken na het theoretisch examen.

Hoe gaat het VVN praktisch Verkeersexamen in zijn werk?

De route van het verkeersexamen

Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op met een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn nog niet zo ervaren en fysiek nog niet in staat om, in een geheel nieuwe omgeving, de theorie toe te passen. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen.

Een veilige fiets: fietscheck

Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. De fiets moet veilig zijn om het praktisch examen te kunnen doen.
Lees meer over de fietscheck.

Elektrische fiets

Deelnemen aan het VVN praktisch Verkeersexamen met een elektrische fiets (m.u.v. fatbikes) is alleen toegestaan als school hier toestemming voor heeft gegeven. Fietsen mag met trapondersteuning in de laagste stand en een volledig opgeladen accu. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen gewend zijn om op een elektrische fiets te fietsen. 

Fatbike

De fatbike is de laatste tijd veel in het nieuws. Omdat dit vervoermiddel makkelijk een hoge snelheid kan bereiken, zien wij een verhoogd risico op een gevaarlijke situatie voor de kinderen en de omgeving. Dit past niet bij het doel van het VVN praktisch Verkeersexamen en de wijze waarop we het examen afnemen. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland besloten de fatbike uit te sluiten. Lees hier meer over hoe je hiermee om kunt gaan.

Fietshelm of niet?

Het is in ons land niet verplicht om een fietshelm te dragen. Dus ook niet tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland vindt het wel raadzaam om een fietshelm te gebruiken. Als fietser ben je kwetsbaar bij een botsing of val. De fietshelm is een makkelijke manier om ernstig letsel te voorkomen.

Wist je dat het dragen van een fietshelm de kans op ernstig letsel bij een botsing of val met 60% vermindert? Ook hebben fietsers met helm maar liefst 70% minder kans op dodelijk hoofd- of hersenletsel dan fietsers die geen helm dragen. We zetten de feiten voor je op een rij. Lees verder

Gratis verzekerd

Leerlingen en begeleiders kunnen gratis worden verzekerd via Veilig Verkeer Nederland. Geef het aantal leerlingen en begeleiders door bij de bestelling van de materialen voor het Verkeersexamen, of via administratie@vvn.nl. Meer informatie

Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking die normaal gesproken zelfstandig naar school gaan, kunnen ook meedoen aan het VVN praktisch Verkeersexamen. Overleg wel altijd met de lokale organisatie over de praktische mogelijkheden. Afhankelijk van de beperking, kan bijvoorbeeld een ouder/verzorger achter het kind aanfietsen of kan het examen plaatsvinden op een tandem of aangepaste fiets.

Het is belangrijk om de ouders tijdig op de hoogte te brengen. Als zij weten dat het praktisch Verkeersexamen op de agenda staat, kunnen zij (extra) oefenen met hun zoon of dochter.

Oefenen voor het praktisch Verkeersexamen