Veelgestelde vragen

over het VVN praktisch Verkeersexamen

Kies je vraag

 • Hoe kan ik omgaan met de uitsluiting van de fatbike?

  De fatbike is de laatste tijd veel in het nieuws. Omdat dit vervoermiddel makkelijk een hoge snelheid kan bereiken, zien wij een verhoogd risico op een gevaarlijke situatie voor de kinderen en de omgeving. Dit past niet bij het doel van het VVN praktisch Verkeersexamen en de wijze waarop we het examen afnemen. Daarom heeft Veilig Verkeer Nederland besloten de fatbike uit te sluiten. 

  Kinderen nemen deel aan het VVN praktisch Verkeersexamen met een gewone fiets, die voldoet aan de VVN Fietscheck. Hebben kinderen een reguliere e-bike? Ook dit is toegestaan, als de school hiervoor toestemming heeft gegeven. In dat geval geldt dat de route gefietst wordt in de laagste trapondersteuning en met een volledig opgeladen accu. 

  Een paar tips en aandachtspunten: 

  • Een fatbike is een e-bike met dikke banden. Bekijk hier een voorbeeld. 
  • Communiceer z.s.m. de uitsluiting van de fatbike naar de ouders/school. Zo kunnen zij zelf al maatregelen treffen voor een vervangende fiets voor kinderen met een fatbike.Inventariseer in de groep of er kinderen zijn die alleen een fatbike hebben en geen gewone fiets tot hun beschikking hebben. Zo weet je voordat de dag van het VVN praktisch Verkeersexamen wat je kunt verwachten.
  • Regel vervangende fietsen voor kinderen die alleen een fatbike hebben, zoals er ook vervangend fietsen geregeld worden voor kinderen met een onveilige fiets. Vraag bijvoorbeeld of kinderen een fiets van een vriendje, broer/zus of klasgenootje kunnen lenen. Of vraag of de plaatselijke fietsenwinkel leenfietsen beschikbaar kan stellen. Let hierbij wel op de juiste instelling van de hoogte van de fiets en of de fiets voldoet aan de VVN Fietscheck
  • Let op: bij gebruik van opgevoerde e-bikes (waaronder fatbikes) is de aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering van Veilig Verkeer Nederland niet van toepassing. 
  • Hebben ouders of scholen vragen over deze beslissing? Verwijs hen dan naar onze website (examen.vvn.nl/vvn-praktisch-verkeersexamen) of deze vaak gestelde vragen voor meer informatie. Staat het antwoord er niet bij? Neem dan contact op met het Servicecentrum via info@vvn.nl of 088 524 88 00. 
 • Kan ik kinderen en vrijwilligers verzekeren voor het praktisch Verkeersexamen?

  Leerlingen en begeleiders kunnen gratis worden verzekerd via Veilig Verkeer Nederland. Geef het aantal leerlingen en begeleiders door bij de bestelling van de materialen voor het Verkeersexamen, of via administratie@vvn.nl. Meer informatie over de verzekering.

 • Hoe meld ik de school aan voor het VVN praktisch Verkeersexamen?

  Er is geen landelijk praktisch verkeersexamen. Wil je weten wie het praktische verkeersexamen bij jou in de buurt organiseert, informeer dan bij de school of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland in jouw regio. 

 • Moet de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen gekeurd zijn?

  Kinderen hebben een veilige fiets nodig om mee te doen aan het VVN praktisch Verkeersexamen. Wil je weten of jouw fiets of de fiets van jouw kind voldoet aan de eisen voor een veilige fiets? Kijk op: vvn.nl/fietscheck.

 • Wanneer vindt de fietscontrole plaats voor het VVN Verkeersexamen?

  De fietskeuring vindt plaats voorafgaand aan het examen. Die fietskeuring kan gedaan worden door (verkeers)ouders, onze vrijwilligers en/of de leerkracht.

  Leerlingen krijgen minstens vier weken voor het Verkeersexamen de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan een veilige fiets mee naar huis. De leerling mag alleen meedoen aan het praktisch Verkeersexamen op een veilige fiets. 

  Heb je opmerkingen of suggesties over de uitvoering van het praktisch Verkeersexamen of over de fietskeuring? Neem dan contact op met Veilig Verkeer Nederland in jouw regio.

 • Moet het praktische examen ná het theoretische examen gehouden worden?

  Nee, dit is niet verplicht, maar wel aan te bevelen, omdat de kinderen dan de theorie al goed geoefend hebben.

 • Mogen kinderen met een beperking meedoen met het VVN praktisch Verkeersexamen?

  Kinderen met een beperking die normaal gesproken zelfstandig aan het verkeer deelnemen, kunnen in principe ook meedoen aan het praktisch Verkeersexamen. Wel is het belangrijk om met de lokale organisatie te overleggen over de praktische haalbaarheid, zeker als er voor de leerling een aanpassing in de route aangebracht moet worden.

  Veilig Verkeer Nederland vindt het belangrijk dat alle leerlingen die deelnemen aan het verkeer ook tijdens het praktisch Verkeersexamen kunnen laten zien dat zij veilig de regels kunnen toepassen.

 • Wij werken met een combinatieklas in groep 6/7. Kan ik het VVN Verkeersexamen ook afnemen in groep 6?

  Nee, je kunt het VVN Verkeersexamen niet afnemen in groep 6.

  Voor verkeerseducatie en het verkeersexamen is het belangrijk om te kijken de ontwikkeling van kinderen. Het verschil in mentale en fysieke ontwikkeling tussen groep 6 en 7 is erg groot. In groep 6 zijn kinderen nog niet toe aan een examen. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze videoserie over de ontwikkelingsfasen van kinderen in het verkeer.

  Verkeersmethodes (van Veilig Verkeer Nederland en ook van andere uitgevers) zijn zo opgebouwd dat kinderen steeds complexere verkeerssituaties leren doorzien en overzien. In groep 5/6 worden alle regels en afspraken voor voetgangers, fietsers en passagiers voor het eerst compleet aangeboden. Die worden in groep 7/8 herhaald en complexer aangeboden ter voorbereiding op het VVN Verkeersexamen. In groep 7/8 worden de einddoelen voor verkeer bereikt.

  Daar komt bij dat het examen pas betekenisvol en relevant is als de kinderen vaker zelfstandig gaan fietsen en zich gaan voorbereiden op de overgang naar het middelbaar onderwijs. Dat is in groep 6 nog niet aan de orde.

  Het VVN Verkeersexamen is een goed ijkpunt en een signaal naar de ouders om aandacht te besteden aan de fietsvaardigheid van hun kind(eren). Na het examen kunnen de kinderen zich verder voorbereiden op de langere fietstocht naar de middelbare school. Hiervoor bieden wij verkeerseducatie aan, via onze specials Doe meer met MONO en Van 8 naar 1. Ook stimuleren wij ouders en kinderen van groep 8 om de nieuwe route naar de middelbare school samen te oefenen.

 • Wanneer is een leerling geslaagd voor het VVN praktisch Verkeersexamen?

  Leerlingen zijn geslaagd voor het VVN praktisch Verkeersexamen, als ze 80% van de te behalen punten gehaald hebben. Bij verkeersgevaarlijk gedrag, zoals doorrijden bij een rood verkeerslicht, doorrijden bij een spoorwegovergang terwijl de rode lichten knipperen of bij een ernstige voorrangsfout is de leerling gezakt, ongeacht het aantal punten dat verder gehaald is.

 • Wat is de controlepost-app en hoe kan ik daar inlogcodes voor krijgen?

  De controlepost-app is een app waarmee je de handelingen van de leerlingen tijdens het praktisch examen kunt beoordelen. Lees hier meer over de controlepost-app. Je kunt een inlog aanvragen via dit formulier.  

 • Welke onderdelen vinden kinderen vaak lastig?

  Gelukkig slagen de meeste kinderen voor het praktisch Verkeersexamen. Toch is het interessant om te kijken bij welke handelingen het vaakst fouten worden gemaakt. Dat zijn: 

  • Achterom kijken
  • Richting aangeven
  • Afstappen en verder lopen
  • Ruime bocht naar links maken
  • Links en/of rechts kijken 

  Verder vinden veel kinderen de afspraken over voorrang en voorgaan lastig. Je kunt op die thema's dus extra oefenen!. We hebben de belangrijkste theorie voor het verkeersexamen hier op een rijtje gezet: examen.vvn.nl/verkeerskennis.

   

 • Welke maatregelen neemt Veilig Verkeer Nederland in verband met corona?

  De coronamaatregelen hebben veel impact voor basisscholen. Het VVN Verkeersexamen kan in de meeste gevallen gewoon doorgaan: 

  • Het theoretisch verkeersexamen kan indien nodig (digitaal) thuis gemaakt worden.
  • Bij de praktijkexamens zijn we afhankelijk van de coronamaatregelen. Als de situatie het toelaat, kan het praktisch verkeersexamen doorgaan. Wij adviseren de lokale organisatoren over hoe ze rekening kunnen houden met de geldende coronamaatregelen. Hiervoor is ook een protocol opgesteld.
 • Mogen kinderen deelnemen aan het praktijkexamen met een elektrische fiets?

  Ja, dat mag. Als kinderen met deze fiets altijd naar school komen is goed dat zij hier ook examen mee doen. Houd er wel rekening mee dat de accu volledig is opgeladen en laat kinderen in de laagste trapondersteuning de route afleggen.

 • Mag een leerling met een lichamelijke beperking meedoen aan het Praktisch Verkeersexamen?

  Dat mag als de leerling normaal gesproken ook op de fiets deelneemt aan het verkeer. De uitvoering van het Praktisch Verkeersexamen moet wel op een veilige manier plaats kunnen vinden. Deelname is altijd in overleg met de lokale organisatie van het Verkeersexamen. Zij denken, waar mogelijk, graag met je mee.

 • Kan ik vaste bebording (routeborden) bestellen bij VVN?

  Nee dat kan niet. Het bedrijf dat dit levert is de HR groep. Je kunt contact opnemen via info@HRgroep.nl . Vaste bebording moet altijd in overleg met de gemeente worden opgehangen. Lokale VVN afdelingen kunnen ondersteunen bij de aanvraag hierin. Tijdelijke routeborden zijn wel verkrijgbaar in onze webshop.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op of kijk bij de andere categorieën veelgestelde vragen.