Verzekering

Veilig Verkeer Nederland heeft ten behoeve van het VVN Praktisch Verkeersexamen een verzekering afgesloten die dekking biedt voor ongevallen en aansprakelijkheid voor deelnemers, leerkrachten en andere personen die zijn aangewezen om toezicht te houden tijdens de examens.

Geef het aantal leerlingen en begeleiders dat aan het VVN Praktisch Verkeersexamen meedoet, door bij de  bestelling van de materialen voor het Verkeersexamen of  via administratie@vvn.nl. Het hoofdkantoor van Veilig Verkeer Nederland zorgt dan voor de verzekering.

Indien zich onverhoopt een schadegeval voordoet dan kun je dit melden via dit schadeformulier.