Homepage

VVN Verkeersexamen: Theorie en praktijk

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In de periode van maart tot en met juni stappen veel kinderen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom of ze de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

De data voor het Nationaal theoretisch verkeersexamen 2020 zijn:

  • schoolregio midden - maandag 30 maart
  • schoolregio noord - dinsdag 31 maart 
  • schoolregio zuid - donderdag 2 april

Omdat steeds meer scholen het digitale examen afnemen, spreiden we het examen dit schooljaar over een aantal dagen. Dit zijn adviesdata. Het digitale examen is in de periode van 30 maart tot 24 april beschikbaar.