Digitaal theoretisch verkeersexamen

Naast het gebruikelijke theoretische examen, is er dit schooljaar ook weer een volledig digitaal verkeersexamen beschikbaar.  Het digitale examen is een volwaardige vervanger voor het VVN theoretisch Verkeersexamen uit het boekje. Kinderen die het digitale examen maken, hoeven dus niet het schriftelijk examen te maken. Bij het bestellen van het examen kun je kiezen tussen schriftelijk en digitaal.

Waarom digitaal?

Het digitale examen kenmerkt zich door het gebruik van o.a. korte filmpjes en een interactieve interface. Dat maakt het mogelijk om realistische verkeerssituaties nog beter te visualiseren. De digitale vorm biedt ook meer opties om de domeinen houding en veiligheidsbewustzijn nog beter te toetsen.

Het digitale examen heeft ook voordelen voor de leerlingen. Ze maken het examen zelfstandig op een PC of tablet in de klas. De voordelen op een rijtje:

 • leerlingen zien 1 vraag tegelijk op het scherm. Dat geeft overzicht en zorgt dat ze zich op die vraag kunnen focussen.
 • leerlingen kunnen de foto’s en filmpjes vergroten en meerdere keren bekijken.
 • leerlingen kunnen hun antwoorden makkelijk verbeteren.
 • het is voor de leerlingen aantrekkelijker om het examen digitaal te maken. Kinderen uit de testgroep geven aan dat ze het leuk vinden om te doen en minder spannend dan een examen in een boekje.

De leerkracht beheert de toegang tot de examensite voor de leerlingen. Op de beheerpagina kan de leerkracht de resultaten van de leerlingen bekijken. Dit scheelt dus ook nakijkwerk!

Voorwaarden

Je hoeft geen speciale software te installeren, maar er is wel een aantal voorwaarden om het Verkeersexamen digitaal af te kunnen nemen:

 • voldoende laptops en/of tablets;
 • met een beeldschermresolutie van minimaal 1024 x 768;  
 • voor tablets geldt een minimale afmeting van 9,5 inch
 • standaard internetbrowser, (laatste of één na laatste versie van Chrome, Edge, IE11, Firefox, Safari) ;
 • headset of oortjes voor iedere leerling.
 • Leerlingsoftware basispoort; Het inloggen werkt via Basispoort. De school moet dus gebruik maken van de leerlingsoftware van Basispoort. De aangekochte examenlicenties worden door ons gekopppeld aan je school. Vervolgens koppelt de ICTcoordinator van de school de licenties aan de juiste groep/kinderen; 
 • goede internetverbinding in verband met het afspelen van de filmpjes (de filmpjes worden afgespeeld vanaf vimeo.com, de internetverbinding moet dus snel genoeg zijn, zodat meerdere kinderen tegelijk een filmpje kunnen afspelen); We adviseren dan ook een downloadsnelheid van minimaal 1 Mbps per laptop of tablet.

We hebben ook een kort demo-examen op de site gezet. Zo kun je zelf alvast testen of het werkt op de apparatuur van jouw school. Bekijk het demo-examen.

 

Tips

 • een aantal extra laptops of tablets als reserve tijdens het verkeersexamen;
 • het zoveel mogelijk ‘vrij’ houden van de internetverbinding tijdens het examen; spreek af met je collega-leerkrachten dat andere groepen zo min mogelijk gebruik maken van internet, door bijvoorbeeld het kijken van video’s;
 • voldoende mogelijkheden om tijdens het examen de laptop of tablet op te laden of aan het netstroom te kunnen hangen.

Allemaal tegelijk of in groepen?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Heeft jouw school voldoende computers of tablets, dan kunnen alle kinderen tegelijk het examen doen in de klas of een daarvoor bestemd lokaal.  
 2. Heeft jouw school niet voldoende laptops/computers/tablets voor alle leerlingen, dan kun je de leerlingen in groepjes verdelen en het examen na elkaar laten doen in de klas of in een computerlokaal. Het is dan uiteraard belangrijk dat er toezicht is en dat de leerlingen de antwoorden niet aan elkaar kunnen doorvertellen. VVN vrijwilligers kunnen hierbij helpen.

Oefenexamen maken

Vanaf februari komen er oefenexamens beschikbaar op deze website. De oefenexamens zijn qua opzet gelijk aan het echte digitale verkeersexamen. Wij raden dan ook sterk aan om met de hele klas een oefenexamen te maken. Niet alleen is dit voor de kinderen een goede voorbereiding, je kunt als school hiermee testen of de apparatuur en de verbinding aan de eisen voldoet.

Uitslagen

De leerkracht ontvangt de uitslagen in een leerkrachtbeheerpagina. De leerkracht ziet direct welke leerlingen geslaagd of gezakt zijn en kan per leerling de gemaakte fouten bekijken.

Nog vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bekijk dan de vaak gestelde vragen of neem contact met ons.