Release 14 maart

Systeem tijdelijk buiten gebruik

Op 14 maart is er een grote update uitgevoerd aan het VMT en de controlepost app.

Let op: de oude/huidige app werkt niet meer na update van 14 maart.

De app is ook vernieuwd voor zowel IOS (Iphone/Ipad) als Android. De nieuwe apps komen binnenkort beschikbaar in de Appstore en de Playstore.  Het is belangrijk dat de oude app (indien vorig jaar gebruikt, of dit jaar voor testdoeleinde) verwijderd wordt. VVN zal er uiteraard voor zorgen dat de nieuwe app op de leentablets beschikbaar is.

 

Wat is nieuw?

We hebben flink wat zaken aangepast om het systeem nog beter en efficienter te laten werken.

De belangrijkste wijzigingen:

Concept planning maken

Het tijdschema is makkelijker te wijzigen, zodat je volgorden van de groepen in het schema kunt aanpassen. Startnummers worden pas gekoppeld als de planning definitief is. Bovendien kun je de basisgegevens, zoals starttijd en aantal minuten tussen de leerlingen, nog aanpassen totdat de planning definitief is.

Volgorde bepalen van verrichtingen in de controlepost

Bij het aanmaken van een controlepost kun je ook bepalen hoe de volgorde van de te controleren handelingen in de app getoond worden.

Verbeteringen in de controlepost app

- Bij 'opslaan' ga je direct naar de volgende leerling, zodat je per leerling maar één handeling hoeft te doen, (je kunt uiteraard ook nog gewoon terug en verder met de knoppen vorige en volgende).

- Er is een optie om "niet gezien" aan te kruisen voor het geval een leerling niet langs is geweest
- Het verschil tussen wel en niet beoordeeld staat duidelijker weergegeven in het overzicht.
- De foutmelding over het ontbreken van een internetverbinding is duidelijker.

Examenresultaten

Bij het overzicht van de examenresultaten wordt per school direct getoond hoeveel kinderen geslaagd of gezakt zijn.

Handleiding

Uiteraard komt er ook een nieuwe handleiding. Deze is vanaf 15 maart beschikbaar.