Leerlingen met leesproblemen

Leerlingen die problemen hebben met lezen kunnen het VVN Verkeersexamen maken. Lees hier onze tips.

Leeszwakke leerlingen

Ook leeszwakke leerlingen moeten het VVN theoretisch Verkeersexamen kunnen maken. Het is gebruikelijk dat het onderwijs bij toetsing rekening houdt met deze leerlingen. Je kunt dat doen op verschillende manieren:

  • Geef leeszwakke leerlingen in de periode voorafgaand aan het examen extra aandacht tijdens de verkeerslessen. Het is raadzaam om een aantal begrippen nog eens te bespreken. 
  • Laat de digitale versie van het examen maken. Voor leerlingen met leesproblemen biedt het digitale examen voordelen, omdat ze gebruik kunnen maken van de voorleesfunctie, meer gebruik wordt gemaakt van filmpjes en de afbeeldingen en teksten te vergroten zijn.
  • De leerlingen kunnen het examen mondeling doen. Dit kan individueel of in groepjes gebeuren. Een leerkracht, ouder, of iemand van het organisatiecomité kan de tekst voorlezen. De leerlingen lezen (indien mogelijk) mee en geven daarna het goede antwoord.
  • Geef de leeszwakke leerlingen meer tijd voor het beantwoorden van de vragen.
  • Laat de leerling het examen samen met een volwassen begeleider maken.

Slechtziende leerlingen

Het digitale examen is ook geschikt voor slechtziende leerlingen. Zij kunnen de vragen en antwoorden laten voorlezen en de afbeeldingen en filmpjes vergroten op het scherm. Het digitaal VVN Verkeersexamen is voorgelegd aan Bartimeus en zij bevelen deze vorm aan voor slechtziende leerlingen.

Speciaal onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs kunnen het VVN Verkeers­examen aanpassen door gebruik te maken van de aanwijzin­gen voor leeszwakke leerlingen. Voor ZMLK­-scholen is het VVN Verkeersexamen niet geschikt.