Informatie centraal bestellen verkeersexamens

Veilig Verkeer Nederland werkt altijd aan de verbetering van haar verkeersveiligheidsprojecten, educatie en service. We proberen mensen het zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. Eén van die innovaties is de ontwikkeling van het digitale verkeersexamen .

Deze pagina is bedoeld voor afdelingen en gemeenten die normaal gesproken het theoretisch Verkeersexamen centraal bestellen. In verband met het digitale Verkeersexamen voeren we een aantal veranderingen in het bestelproces door.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • scholen kunnen kiezen tussen digitale of schriftelijke verkeersexamens
  • digitale verkeersexamens kunnen alleen door de school zelf worden besteld.

Waarom moeten scholen de digitale examens zelf bestellen?

  • Het digitale examen werkt met licenties die aan de school gekoppeld moeten zijn. Het is dus technisch niet mogelijk dat afdelingen licenties centraal bestellen en verdelen over de scholen.
  • We willen gebruik maken van de koppeling met basispoort (het landelijk onderwijsplatform voor uitgevers, 90% van de scholen werkt hier dagelijks mee). Dit maakt het voor scholen en leerlingen gemakkelijk om in te loggen en het digitale examen af te nemen.
  • In veel gemeenten is geen VVN afdeling. En bestellen de scholen de verkeersexamens al zelf. We willen dit proces dan ook voor alle scholen zo makkelijk mogelijk maken.

En als er subsidie is voor de verkeersexamens?

Scholen kunnen bij de bestelling een alternatief factuuradres opgeven. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de facturen bij de juiste subsidieverstrekker terecht komen.

Zit er ook een verkeersdiploma bij het digitale examen?

Het verkeersdiploma zal digitaal beschikbaar komen voor de scholen die het digitale Verkeersexamen hebben besteld. Hierop kunnen leerkrachten automatisch de namen van de kinderen op laten printen. Het is ook mogelijk om losse (blanco) verkeersdiploma's te bestellen via de webwinkel (vanaf november).

Hoe kan ik de handleiding bestellen?

Handleidingen kunnen per stuk worden besteld. Voor het digitale Verkeersexamen komt de handleiding digitaal beschikbaar voor leerkrachten.

Kan de afdeling de resultaten zelf inzien?

In verband met de privacywetgeving heeft alleen de leerkracht (school) toegang tot de resultaten per kind. De leerkracht kan deze resultaten desgewenst delen met de afdeling. Vanuit VVN zorgen ervoor dat de resultaten per gemeente, regio en provincie beschikbaar komen.

Waarom kiest VVN voor een digitaal examen?

VVN-digitaal examen in de klas
  • Scholen hebben steeds meer de behoefte aan digitale verwerking van toetsen en lesmateriaal. Afgelopen april hebben we daarom een pilot gedaan met een volledig digitaal verkeersexamen. Uit deze pilot blijkt dat scholen hier graag gebruik van maken: de gebruiksvriendelijkheid scoort een 8,8! Scholen vragen dus om een digitale aanpak en daarom kiest VVN voor een digitale variant van het verkeersexamen. Benieuwd naar meer resultaten? Klik dan hier.
  • Kennisopbouw en dataverzameling zijn voor VVN belangrijk. Het digitaal theoretisch verkeersexamen is een belangrijke bron om data te verzamelen over welke thema’s/leerdoelen kinderen moeilijk vinden in het verkeer. Daarmee kunnen we samen onze aanpak nog doeltreffender maken.
  • Kinderen waren blij met het digitale examen, met name de filmpjes, het vergroten van de foto’s en de snelle uitslag werden zeer gewaardeerd.

Hoe verloopt de communicatie richting scholen?

Stappenplan bestellen verkeersexamens

Begin november sturen wij, zoals ieder jaar, de bestelbrochure voor het Verkeersexamen naar alle scholen, afdelingen en gemeenten met uitleg over de nieuwe mogelijkheden. Hierin staat duidelijk beschreven hoe het bestellen in zijn werk gaat.

Wat kun: je als afdeling doen: Benader de scholen eind november en vraag hen of ze kiezen voor het schriftelijk of het digitale examen. Kiest een school voor het schriftelijk examen? Stem dan samen af wie de bestelling plaatst. Kiest een school voor het digitale examen? Dan móet de school zelf de bestelling plaatsen. Let op: Als de factuur naar de afdeling mag, laat hen dan op het bestelformulier het factuuradres van de afdeling opgeven.