Herexamen

Herexamen

Het herexamen bestaat uit 25 vragen en is digitaal beschikbaar via de algemene pagina voor leerkrachten. Deelnemers aan de digitale pilot, kunnen het herexamen aanmaken in hun leerkrachtdashboard. Het herexamen is beschikbaar tot 25 mei 2018.  Lees verder voor nadere instructies.

Herexamen voor deelnemers aan de digitale pilot

Voor het herexamen maak je een nieuwe groep aan op het leerkrachtdashboard. Je kiest uit het lijstje examens voor herexamen2018. Je maakt alleen de leerlingen aan die het herexamen gaan doen. Vervolgens kun je voor deze leerlingen weer nieuwe inlogkaartjes uitprinten en na afloop de resultaten bekijken onder de tab resultaten.

Herexamen voor leerlingen die het schriftelijk examen gemaakt hebben

De link naar het digitale herexamen staat op een afgeschermde pagina voor leerkrachten. De algemene inloggegevens hiervoor staan in de Handleiding Verkeersexamen 2018. De uitslag van het herexamen komt na de laatste vraag op het scherm te staan. Deze gegevens worden niet opgeslagen. De leerling of leerkracht moet deze uitslag dus zelf noteren.