Resultaten pilot digitaal Verkeersexamen

Op 5 april 2018 is voor de eerste keer het digitaal Verkeersexamen afgelegd door 14.250 leerlingen van ruim 600 scholen.  Na het examen is een enquête afgenomen met als doel het in kaart brengen van de ervaringen van deze pilot. In totaal hebben 303 leerkrachten de enquête ingevuld.

VVN-digitaal examen in de klas

Het merendeel van de respondenten is blij met het digitale examen (93 %) en zou het in de toekomst opnieuw willen inzetten. De respondenten vinden het digitale verkeersexamen gebruiksvriendelijk en inhoudelijk sterk. Ze gaven hiervoor de volgende argumenten:

  • De uitleg over het digitale examen is zowel voor de leerling als leerkracht helder beschreven.
  • Het digitaal examen is eenvoudig te gebruiken.
  • Het geheel van de website is overzichtelijk.
  • Het kunnen vergroten van plaatjes en filmpjes is erg handig.
  • Na afloop is de uitslag direct beschikbaar.

De gemiddelde waardering van de pilot is dan ook beoordeeld met een 8.8.

Slagingspercentage

Van alle leerlingen die het digitale examen hebben afgenomen is 91.1% de eerste keer geslaagd. Vragen die lastig werden gevonden gingen met name over de voorrangssituaties.

Organisatie en techniek

Veel genoemde technische en organisatorische problemen zijn een interne kwestie, zoals een beperkt aantal koptelefoons en een ontoereikend wifinetwerk. Hierdoor werden de filmpjes traag bij het inladen of moesten kinderen even wachten op de juiste vraag bij de foto. Het merendeel van de scholen gebruikten laptops of Chromebooks om het examen af te nemen. 16% gebruikte tablets en 11% desktop computers.  Een wens van meerdere respondenten is een voorleesfunctie, bijvoorbeeld voor dyslectische leerlingen. We gaan bekijken of we dit voor 2019 kunnen toevoegen.