Resultaten pilot digitaal Verkeersexamen

Op 5 april 2018 was voor de eerste keer een pilot digitaal examen afgenomen. Ruim 600 scholen hebben meegedaan aan de pilot en in totaal hebben 14.250 leerlingen het examen digitaal afgenomen. Na het examen is een enquête afgenomen met als doel de ervaringen met de pilot van het digitale examen in kaart te brengen. In totaal hebben 303 respondenten de enquête ingevuld.

VVN-digitaal examen in de klas

Het merendeel van de respondenten is blij met het digitale examen, en zou het in de toekomst opnieuw willen inzetten (93%). De leerlingen zijn over het algemeen positief over de digitale verwerkingsvorm. Het werd als prettig ervaren dat na afloop de uitslag direct beschikbaar was.
Het examen is gebruiksvriendelijk. De gemiddelde waardering is een 8.8. Over het algemeen gaven respondenten aan dat de uitleg voor zowel leerling als leerkracht helder en het examen eenvoudig te gebruiken was. Het geheel is overzichtelijk en het kunnen vergroten van de plaatjes en filmpjes wordt als prettig ervaren.

Voor veel leerlingen was deze versie duidelijker dan de papieren variant. Het werd als prettig ervaren dat na afloop de uitslag direct beschikbaar was en dat leerlingen niet hoeven te wachten op de leerkracht die moet nakijken.

Slagingspercentage

Van alle leerlingen die het digitale examen hebben afgenomen zijn 91.1% de eerste keer geslaagd. Vragen die lastig werden gevonden waren met name vragen over de voorrangssituaties.

Organisatie en techniek

Veel genoemde technische en organisatorische problemen zijn (deels) een interne kwestie, zoals een beperkt aantal koptelefoons en een ontoereikend wifinetwerk. Hierdoor werden de filmpjes traag bij het inladen of moesten kinderen even wachten op de juiste vraag bij de foto. Het merendeel van de scholen gebruikten laptops of Chromebooks om het examen af te nemen. 16% gebruikte tablets en 11% desktop computers.  Een wens van meerdere respondenten is een voorleesfunctie, bijvoorbeeld voor dyslectische leerlingen. We gaan bekijken of we dit voor 2019 kunnen toevoegen.